AFLYSNING: Generalforsamling udskudt til efter sommerferien
Posted by webmaster on 07. June 2020 17:32

Grundejerforeningens generalforsamling, som tænkt onsdag den 10. juni (fejlagtige skrevet tirsdag i indkaldelse) er AFLYST, vi vender tilbage med ny dato, der bliver efter sommerferien.Extended News

Vi bliver nødsaget til igen at udsætte Grf. generalforsamling kommende onsdag 10. juni og har nu besluttet, at generalforsamlingen først afholdes efter sommerferien – vi vender tilbage med en dato og den vil ligeledes blive husstandsomdelt.

Der vil ikke blive opkrævet kontingent før efter generalforsamlingen, idet vi har midler til både at betale antennekontingent og vores løbende drift. Der tilgår ligeledes en beretning forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Betyrelsen
Grundejerforeningen BRØNDSTED