Supplerende info vedr. Generalforsamling 2020
Posted by webmaster on 18. May 2020 14:01

Vi må nu konstatere, at vi går efter 3. mulighed – altså Generalforsamling onsdag den 10. juni kl. 1930, mødelokale, hallen.


Dagsorden ad tidligere uddelt Indkaldelse. Denne dato forventes klart at bliv mulig med overgang til Covid-19 fase 3 fra 8. juni. Beretning tilgår fortsat hjemmesiden forud for Generalforsamlingen.


Se ny (omdelt) indkaldelse her:
GrfrGeneralforsamlingIndkaldelseSuppl2020.pdf